(CATP) 22 giờ 50 ngày 14-9, một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến CAP5Q8 báo tin vừa bị cướp xông vào nhà dùng dao đe dọa và cướp hết số tài sản gồm nhiều tiền, vòng vàng, hột xoàn... trị giá khoảng 275 triệu đồng.