Ngày 23/11, tại Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Khối các cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ghi nhan su no luc cua Tu phap cac tinh duyen hai mien Trung – Tay Nguyen - Anh 1

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, để đảm bảo phong trào thi đua năm 2016 được triển khai đồng bộ, sâu rộng, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trong khu vực đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua của đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác và đề ra các biện pháp thiết thực để duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua.

Tổ chức ký kết giao ước thi đua cho từng cá nhân, từng đơn vị với những chỉ tiêu thi đua cụ thể. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2016 của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều phong trào thi đua của khu vực đã đạt hiệu quả cao như: Phong trào “Cán bộ tư pháp tiếp tục và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”, “Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016”...

Năm 2016, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục được quan tâm đúng mức, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương. Đã tổ chức thẩm định 863 dự thảo và góp ý 1.134 dự thảo văn bản QPPL. Một số tỉnh như: Nghệ An, Thừa Thiên Huế… tổ chức các đoàn kiểm tra công tác văn bản ở các ngành, địa phương; một số Sở Tư pháp như: Đắk Lắk, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... đã tham mưu UBND tỉnh xử lý các vụ việc liên quan đến vấn đề pháp lý xảy ra trên địa bàn.

Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Tư pháp phát động đã được các đơn vị trong khu vực quan tâm chỉ đạo duy trì. Qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động tư pháp, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố. Hầu hết các đơn vị trong khu vực thi đua đã có hỗ trợ về mặt vật chất đối với các xã trong đỡ đầu nông thôn mới.

Để việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt, định kỳ hàng quý, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự đều tổ chức kiểm tra, đánh giá những kết quả đã đạt được, phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng, đồng thời chỉ ra được những khó khăn, tồn tại để khắc phục, tạo tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, chất lượng, kỷ luật được tăng cường, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Khánh Ngọc cho biết: “Công tác tư pháp hiện nay đang nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Chính phủ cũng như dư luận cả nuớc. Trong bối cảnh thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ nhân dân thì công tác tư pháp càng đuợc sự quan tâm. Năm 2016 là một năm mà các cơ quan tư pháp miền Trung – Tây Nguyên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như hậu quả của lũ lụt, sự cố môi trường biển… nhưng các đơn vị đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị tư pháp khu vực…”.

Thứ trưởng Ngọc nhấn mạnh thêm: “Những thành tích đã đạt đượ̣c chính là tiền đề, là động lực để tiếp tục phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong các năm tiếp theo. Song cần phải nhìn nhận thẳng thắn, khách quan những tồn tại và hạn chế trong phong trào thi đua ở khu vực trong năm 2016. Phải vượt lên khó khăn để đạt hiệu quả cao như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “càng khó khăn càng phải thi đua...”.

Phan Quyên