Không gì làm người đàn ông cảm thấy thất bại bằng việc người tình không chú ý đến họ nữa.