Trong clip, một con cự đà mới nở trên đảo Fernandina thuộc quần đảo Galapagos của Ecuador cẩn thận nhô đầu ra khỏi chiếc hang dưới nền cát và bắt đầu hành trình gian nan ngang qua bãi cát. Khi tới rìa mỏm đá, đàn rắn bủa vây xung quanh cự đà con, tóm gọn và siết chặt nó. Cuộc chiến tranh giành con mồi bắt đầu, một trong số đó nhanh chóng bạnh miệng hết cỡ ngoạm cả một phần đầu của đồng loại nhằm tranh ăn.