An ninh, sự thân thiện, hai tiêu chí phát triển tài nguyên nhân văn trong du lịch để mời gọi khách quốc tế đến với Việt Nam.