(CafeF) - CTCP Gentraco phát hành 881.120 cổ phiếu ra công chúng, chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết tại HoSE, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại vốn vay.