VinaCorp - CTCP Cấp nước Gia Định (GDW) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2010 với doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng vượt trội so với năm trước.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2010 của công ty đạt 264,74 tỷ đồng, tăng 30,53% so với năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2010 cũng tăng gấp 2,01 lần so với năm trước, đạt 2,74 tỷ đồng; hoạt động khác năm 2010 đạt 824,9 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần cùng kỳ. Giá vốn hàng bán năm 2010 chỉ là 167,06 tỷ đồng, tăng 16,67%; chi phí bán hàng là 47,57 tỷ đồng, tăng 43,69%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi năm 2009 lên tới 32,57 tỷ đồng. Như vậy, chi phí tăng với tốc độ nhỏ hơn doanh thu làm lợi nhuận ròng năm 2010 của GDW đạt tới 18,45 tỷ đồng, tăng 66,83% so với năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.942 đồng. Tập tin đính kèm: GDW_2011.03.24 BCTC.rar