Sau thành công cùng 13 tên cướp thế kỷ, huyền thoại điện ảnh 67 tuổi - “bố già” Al Pacino lại xuất hiện đầy ấn tượng trong Chờ ngày hành quyết có tựa gốc là 88 minutes.