Đó là cảnh báo của các chuyên gia thuộc Liên minh bảo tồn thế giới (IUNC) đối với loài gấu nhỏ nhất thế giới này.