(NDH) Năm 2013, lợi nhuận của Tổng Công ty Khí Việt Nam (mã GAS-HOSE) đạt 12.384 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch (7.693 tỷ đồng).

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 4/2013 đạt 16.575 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn lại tăng mạnh nên lợi nhuận gộp giảm gần 4% xuống 3.824 tỷ đồng.

Trong quý 4, dự phòng phải thu khó đòi đã đẩy chi phí quản lý doanh nghiệp lên 803,44 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2013 có một số tài sản mới đưa vào sử dụng làm chi phí khấu hao tăng so với cùng kỳ.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của GAS giảm 12%, còn 2.194 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 12.384 tỷ đồng, tăng 26% và vượt 61% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tương ứng 6.530 đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu GAS đóng cửa dao động trong biên độ 71.500 – 79.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 608.791 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 46,3 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - Người Đồng Hành

GAS: Trích dự phòng, lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm 12%

10 2008 56 reviews

(NDH) Năm 2013, lợi nhuận của Tổng Công ty Khí Việt Nam (mã GAS-HOSE) đạt 12.384 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch (7.693 tỷ đồng).