Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), chiều ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận các thời kỳ cùng cơ quan Ủy ban Mặt trận tỉnh.

Gap mat lanh dao Mat tran tinh Khanh Hoa qua cac thoi ky - Anh 1

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Báo cáo về những hoạt động của Mặt trận trong thời gian qua, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp khối đại đoàn kết trong việc tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền từng bước giải quyết đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tinh thần trách nhiệm cao đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Gap mat lanh dao Mat tran tinh Khanh Hoa qua cac thoi ky - Anh 2

Ông Trần Ngọc Thanh báo cáo hoạt động trong năm qua với các nguyên lãnh đạo Mặt trận.

Năm 2016, Mặt trận các cấp đã vận động đóng góp vào quỹ “Vì người nghèo” gần 20 tỷ đồng, đã xuất chi 548 triệu đồng để hỗ trợ 1.370 hộ nghèo khó khăn, tặng 11.500 lá cờ Tổ quốc cho hộ đồng bào các dân tộc thiểu số với số tiền trên 287 triệu đồng, trích trên 800 triệu đồng để sửa chữa 47 căn nhà đại đoàn kết, triển khai xây dựng mới 314 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 15,7 tỷ đồng, ngoài ra còn trích hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo đến trường…

Ban Thường trực Mặt trận tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên làm tốt công tác giám sát các lĩnh vực dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, phát huy dân chủ ở cơ sở, Mặt trận các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần phát huy và nâng cao vai trò giám sát của nhân dân.

Thực tế cho thấy các ban tại địa phương đã phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát các hoạt động ở cơ sở.

Gap mat lanh dao Mat tran tinh Khanh Hoa qua cac thoi ky - Anh 3

Trưởng khối thi đua Mặt trận đoàn thể tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Mặt trận tỉnh nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Năm 2016, Mặt trận các cấp đã tiếp nhận 275 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đã hòa giải thành 195 vụ; chuyển các cơ quan thẩm quyền giải quyết 97 vụ. Qua đó, đã tạo lòng tin trong nhân dân và giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định ở địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã có dịp ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Mặt trận cũng đã bày tỏ nhiều ý kiến, chia sẻ về kinh nghiệm trong thời gian còn hoạt động, cũng như bài tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng còn giang dỡ trong thời kỳ còn đương nhiệm.

Văn Nhất

Từ khóa

mặt trận gặp mặt lãnh đạo khánh hòa