Do những lỗi kỹ thuật mà việc việc đăng ký trực tuyến vào lớp 1 tại nhiều trường, đặc biệt là ở các trường ngoại thành Hà Nội đang gặp khá nhiều khó khăn.

Để tạo điều kiện giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm thời gian trong việc đăng ký học cho con, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định thành lập một phần mềm đăng ký trực tuyến.

Mặc dù hôm nay đã là ngày cuối cùng của việc đăng ký trực tuyến qua mạng đối với các bậc học tiểu học, nhưng ghi nhận cho thấy tại các trường, nhất là những trường ở khu vực ngoại thành, lượng hồ sơ đăng ký cho trẻ vào lớp 1 qua mạng vẫn còn rất hạn chế.