Tại phòng mạch của mình, bác sĩ Nguyễn Văn Nhiệm (Ninh Thuận) đã gắp một con đỉa trâu dài 20 cm, to hơn đầu đũa sống trong mũi bệnh nhân Nguyễn Văn Sang (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn) hơn 15 ngày.