Đều đặn mỗi tuần, một người đàn ông Ấn Độ mang theo một bao tải rắn bắt được trong khu dân cư vào rừng và phóng sinh chúng.

Video: Mỗi tuần vào rừng phóng sinh một bao tải rắn: