2 chú hoàn toàn xa lạ với nhau nhưng khi vừa gặp đã thân thiết hơn bất cứ tình bạn nào trên đời này