(baodautu.vn) Nhân dịp Vụ Quốc phòng An ninh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phóng viên Báo Đầu tư đã trao đổi với Thiếu tướng Trần Văn Hương, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh, về những đóng góp quan trọng của đơn vị trong việc hoạch định chính sách đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh và gắn kết phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh quốc gia.

Trong số các bộ, ngành, chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Vụ Quốc phòng An ninh. Đặc thù này xuất phát từ yếu tố lịch sử nào, thưa ông? Vụ Quốc phòng An ninh ra đời từ năm 1955, tiền thân là Phòng Quân sự, thuộc biên chế của Ủy ban Kế hoạch quốc gia (sau đó là Ủy ban Kế hoạch nhà nước và nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Nhiệm vụ ban đầu của phòng này là giúp Ủy ban Kế hoạch quốc gia lập kế hoạch đảm bảo các yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, tham mưu về nhiệm vụ quân đội chuyển ngành xây dựng kinh tế. Đến năm 1988, Vụ Quốc phòng An ninh chính thức được thành lập, với nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm trong các lĩnh vực thường xuyên của quốc phòng - an ninh; xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, nghiên cứu cơ chế chính sách, phương pháp kế hoạch hóa, định mức kinh tế cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đảm bảo cho các nhu cầu kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số đầu mối khác. Vụ giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Trong những năm qua, đã có nhiều chương trình đầu tư trọng điểm nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh từ sự đóng góp quan trọng của Vụ Quốc phòng An ninh. Ông có thể nêu qua một số chương trình đó? Thời gian qua, đã có nhiều chương trình đầu tư trọng điểm nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, tư pháp và bảo đảm đáp ứng nhu cầu đủ khả năng giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trên tất cả các hoạt động đời sống xã hội. Đó là các chương trình đảm bảo triển khai 32 khu kinh tế quốc phòng trên các địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, biên giới đất liền và biển đảo; xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông, hệ thống đồn, trạm biên phòng; xây dựng quy hoạch và hoàn thiện các công trình 229; đầu tư nguồn lực lớn (50% tổng vốn đầu tư) triển khai các nhiệm vụ trên vùng biển và các đảo, quần đảo chủ quyền… Đầu tư cho khối an ninh tư pháp cũng được quan tâm để các lực lượng đấu tranh hiệu quả, đẩy lùi các loại tội phạm nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất nhiều nguồn lực và tăng khả năng bảo đảm cân đối vốn cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Thưa ông, trong thời kỳ mới, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh được thực hiện như thế nào? Trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn, việc phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh phải được nhận thức sâu sắc hơn. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh được thể hiện sinh động qua nhiều chương trình, kế hoạch. Đơn cử, trong lĩnh vực đầu tư, việc thẩm định các dự án đầu tư trong cả nước đã có thêm một quy trình quan trọng, đó là thẩm định của các cơ quan quốc phòng và công an để đảm bảo thế trận quốc phòng - an ninh trong cả nước. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nguồn lực quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế cần được đánh giá toàn diện hơn. Ngoài nguồn lực của quốc gia, thì việc huy động nguồn lực khác vào nhiều lĩnh vực phục vụ quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế cũng cần được chú ý, như y tế, giáo dục đào tạo, tìm kiếm cứu nạn, giải quyết thảm họa môi trường…