Mặc dù là một trong những dự án trọng điểm và là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhưng trong suốt gần 3 năm triển khai thi công, dự án gây ra rất nhiều bức xúc trong nhân dân. Chi tiết...