Gần đây tài lộc của bạn đến từ gia đình, sự nghiệp hay từ... trên trời rơi xuống vậy?

Gan day tai loc cua ban den tu dau - Anh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Gần đây tài lộc của mình đến từ đâu".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và click vào hình xem đáp án.

Maruko (theo Sohu)