Gần đây, ông trời liệu có ưu ái và tặng bạn cơ hội quý giá để sửa đổi những sai lầm quá khứ?

Gan day ong troi ban tang ban mon qua gi - Anh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Gần đây mình nhận được món quà gì".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

Maruko (theo Sohu)