Tọa lạc nơi sơn thủy hữu tình, có bãi tắm dài 3,5 km, du lịch biển là ngành kinh tế chủ đạo ở Sầm Sơn. Việc tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động du lịch, dịch vụ, huy động mọi nguồn lực phát triển thêm sản phẩm du lịch đã đem lại hiệu quả rõ rệt ở khu du lịch này.

Gan bon trieu luot khach den Sam Son - Anh 1

Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú, các hoạt động dịch vụ, quản lý các di tích, danh thắng, trật tựđô trị; đầu tư mạng lưới giao thông kết nối, cơ sở vật chất hạ tầng, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển thêm các sản phẩm du lịch; đến tháng 10 năm nay thị xã Sầm Sơn đón được hơn 3,97 triệu lượt khách, phục vụ ăn nghỉ 7,8 triệu ngày khách, doanh thu du lịch ước đạt 2.780 tỷ đồng, vượt gần 21% kế hoạch, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Điều ghi nhận là nỗ lực tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nhận thức của nhân dân, trình độ giao tiếp, ứng xử của người làm du lịch ở Sầm Sơn có những chuyển biến tích cực. Theo đó, hết năm nay Sầm Sơn dự kiến đón được 4,1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 2.855 tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm 2015.

Thị xã Sầm Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh, lịch sự; kiên quyết không để xảy tình trạng chèo kéo, đeo bám, xâm hại tài sản, thân thể du khách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch; xúc tiến thương mại, kết nối, liên kết khai thác tiềm năng du lịch, phát triển thêm các dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia. Năm 2017, Sầm Sơn phấn đấu đón được 4,2 triệu lượt khách, phục vụ ăn nghỉ 8,3 triệu ngày khách, đạt doanh thu du lịch 3.000 tỷ đồng.