Bộ Tài nguyên và Môi trường và 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong cả nước đã trả lời 345 câu hỏi về đất đai, môi trường và tài nguyên trong buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp ngày 7/11.

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết thực hiện chủ trương xây dựng được một Chính phủ kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, trong thời gian qua Bộ đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được ban hành đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cũng như các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ luôn được rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí tuân thủ các thủ tục của xã hội.

Các lĩnh vực có liên quan đến nhiều đến người dân và doanh nghiệp đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chẳng hạn như: Lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

Một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ; thời gian thực hiện thủ tục giảm so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục; đơn giản hóa thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp; Lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết...

Bộ thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân thông qua các đường dây nóng ở trung ương và địa phương. Hầu hết các tỉnh đã rà soát công bố công khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Gan 670 cau hoi gui Bo Tai nguyen va Moi truong trong buoi giao luu truc tuyen - Anh 1

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện một số cơ chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực quan lý đất đai, môi trường, quản lý tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, công tác triển khai trên thực tế còn nhiều bất cập. Còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục.

Ở một số cơ quan, một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức phục vụ trong lĩnh vực thủ tục hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, còn lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường khẳng định đợt giao lưu trực tuyến này, ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp, còn là dịp để Bộ Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, kiến tạo cho phát triển, phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp.

Tính đến 17h ngày 7/11 có 667 câu hỏi được gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường và 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, trong đó: 264 câu hỏi gửi đến Bộ và 403 câu hỏi gửi đến các Sở. Bộ cùng các Sở đã trả lời được 345 câu chiếm 62,5% tổng số câu hỏi hợp lệ, trong đó Bộ đã trả lời và công bố trên mạng 112 câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp.

Lĩnh vực đất đai 347câu, tập trung chủ yếu vào nội dung đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án treo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;...

Lĩnh vực khoáng sản 34 câu, tập trung chủ yếu liên quan đến tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quyền lợi của người dân và địa phương nơi có mỏ khai thác; đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường...

Lĩnh vực môi trường 83 câu, tập trung chủ yếu vào nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trong khai thác khoáng sản; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Lĩnh vực tài nguyên nước 39 câu, tập trung chủ yếu vào nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; khai thác sử dụng nước dưới đất; xử lý vi phạm về tài nguyên nước...

Sau một ngày giao lưu trực tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành trả lời của nhân dân và doanh nghiệp trong ngày 12/11; các Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành trả lời trong ngày 19/11.

Trên cơ sở các ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp về những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế.