Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo, qua phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT), trong tháng 10-2016 cả nước có tổng số 52.782 lần vi phạm quá tốc độ. Lũy kế đến hết tháng 10 trên cả nước có tổng số 1.541.717 lần vi phạm quá tốc độ.

Gan 53 nghin lan xe vi pham qua toc do trong thang 10-2016 - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, về tình hình xử lý vi phạm trong tháng 10, các Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã xử lý 1.193 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 1.160 xe; từ chối cấp phù hiệu là 33 xe). Tính trong 10 tháng đầu năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 8.311 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 7.083 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.218 xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có); tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục ĐBVN theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT để so sánh trước khi quyết định xử lý.