Đây là dự án xây dựng công trình thủy điện bậc 2 trên suối Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có công suất lắp máy 32MW, sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 132 triệu KWh.