Năm 2011 số dự án có vốn đầu tư nhà nước chậm tiến độ chiếm tỷ lệ gần 12%, tăng so với mức gần 10% của năm 2010.

Tổng hợp số liệu của các cơ quan có báo cáo gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong năm 2011 có 4.436 dự án sử dụng vốn nhà nước chậm tiến độ, chiếm 11,55% trong tổng số 38.420 dự án thực hiện trong kỳ.

Tỷ lệ này cao hơn so với con số 9,78% năm 2010 nhưng thấp hơn mức 16,9% năm 2009, 16,6% năm 2008 và 14,8% của năm 2007. Điều này cho thấy dấu hiệu số dự án sử dụng vốn ngân sách chậm tiến độ đang gia tăng trở lại.

Bên cạnh đó, trong năm 2011 có tới 5.447 dự án có vốn Nhà nước phải điều chỉnh, trong đó điều chỉnh tiến độ đầu tư lên đến 1.775 dự án, trong khi năm 2010 chỉ có 1.325 dự án phải điều chỉnh tiến độ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư và tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Các nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ các dự án không mới, trong đó do công tác giải phóng mặt bằng với 1.818 dự án, chiếm 4,73% tổng số dự án thực hiện trong năm. Những lý do kế tiếp như do bố trí vốn không kịp thời (với 983 dự án), do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu (597 dự án), do thủ tục đầu tư…

Cũng theo báo cáo của các cơ quan trong năm 2011 có 145 dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện, chiếm 0,38% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ và 1.034 dự án phải ngừng thực hiện, chiếm 2,69% tổng số dự án đang thực hiện trong kỳ.

Nguồn TBKTSG