Rác thải tại Từ Sơn- Bắc Ninh (Ảnh: Vũ Anh)

Gần 346,4 tỷ đồng (khoảng 15.395.345 Euro) là tổng vốn đầu tư của hợp phần chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh, nằm trong khuôn khổ Dự án quản lý nước thải và chất thải rắn tại các thị xã, chương trình Miền Bắc II. Trong số này, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Ngân hàng tái thiết KfW – CHLB Đức là 224,703 tỷ đồng (9.986.789 Euro), chiếm 70 % chi phí đầu tư; vốn đối ứng trong nước của Chính phủ Việt Nam là 121,692 tỷ đồng (5.408.556 Euro), chiếm 30% chi phí đầu tư theo cam kết. Dự án được xây dựng trên diện tích 32 ha tại xã Phù Lãng (Quế Võ) với khu xử lý chất thải rắn theo công nghệ cơ học kết hợp sinh học, công suất 300 tấn rác/ngày vào năm 2013 và đạt 450 tấn rác/ngày vào năm 2032; tỷ lệ chất thải rắn sau xử lý để chôn lấp không vượt quá 15% tổng lượng chất thải rắn thu gom. Dự kiến đến năm 2013 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Hiện tại, khoảng 75% lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang được Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thu gom, vận chuyển, xử lý tại bãi chôn lấp chất thải Đồng Ngo. Tuy nhiên, bãi rác này đã quá tải, phải đóng cửa trong năm 2009. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, việc đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh tại xã Phù Lãng huyện Quế Võ đang là vấn đề cần phải giải quyết cấp bách nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.