KTĐT - Ngày hôm qua, 11/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng dự có 3 Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân và Trương Vĩnh Trọng. Theo nhận định, sau gần 3 năm triển khai Nghị quyết 26, nông thôn Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nông nghiệp tăng trưởng ổn định Thực hiện Nghị quyết 26, các bộ, ngành địa phương đã xây dựng nhiều chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại và toàn diện. Trong gần 3 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh và tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới nhưng nông nghiệp, nông thôn đã vững vàng vượt qua khó khăn, duy trì được tăng trưởng. Tốc độ tăng GDP nông nghiệp bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 3,36%, vượt mục tiêu 3,2%/năm của Đại hội Đảng X đề ra. Tất cả các lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản đều có bước phát triển khá. Sản lượng lúa năm 2010 tăng thêm 1,17 triệu tấn so với năm 2008. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm, thủy sản năm 2010 đạt 19,53 tỷ USD, tăng 3,46 tỷ USD so với năm 2008 và vượt 81% so với mục tiêu Đại hội Đảng khóa X đề ra. Trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Nông thôn đổi mới Cùng với những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn Việt Nam cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đáng chú ý nhất là công tác giảm nghèo. Theo tiêu chí cũ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước giảm từ 13,1% năm 2008 xuống còn 9,45% năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm từ 16,2% xuống còn 11,3%. Thu nhập của người nông dân năm 2010 đạt 1.025.000 đồng/người/tháng, tăng 34,5% so với năm 2008. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015: Giá trị nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 2,8 - 3%/năm; tỷ trọng nông nghiệp trong GDP cả nước chiếm từ 17 - 18%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2010. Hàng năm đào tạo được 1 triệu lao động nông thôn, tỷ trọng lao động nông nghiệp chỉ còn chiếm 40 - 41% lao động xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 2%/năm… Một trong những nội dung quan trọng triển khai Nghị quyết số 26 là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 gồm 11 nội dung, trong đó mục tiêu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2050 con số này là 50%. Đến nay, 100% số tỉnh đã hoàn thành việc đánh giá sơ bộ thực trạng NTM theo 19 tiêu chí, làm cơ sở để triển khai những bước tiếp theo. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định: Đến nay, đã dần dần hình thành được "hình hài" của mô hình NTM thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trên thực tế theo cấp độ xã, thôn, bản. Các vấn đề y tế, giáo dục, bảo hiểm… cho người nông dân cũng có bước tiến đáng kể. Tiếp tục triển khai sâu rộng Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ trên, việc triển khai Nghị quyết 26 ở một số địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về Nghị quyết 26 và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn chưa đầy đủ; cơ chế chính sách đã ban hành chậm đi vào cuộc sống; phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa xứng với tiềm năng… Do vậy, theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trong thời gian tới, các địa phương phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 26, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương mình để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết. "Muốn phát triển đất nước nhanh, bền vững thì phải hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn" -Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời, phải rà soát ban hành các cơ chế để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết này. Cùng với đó, tính toán, cân đối nguồn lực để huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Trong đó có cơ chế thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân. Đặc biệt, chú trọng tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống ở nông thôn và quan tâm giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực… Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân: Cần quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Để xây dựng được nông thôn mới, trước hết phải quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi… Bài học cho các địa phương là muốn nâng cao thu nhập, phải đẩy mạnh chuyển dịch từ sản xuất tự tiêu sang sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng cao. Trong đó mỗi địa phương phải cân đối nguồn lực, lựa chọn mô hình, cây, con chủ lực để phát triển. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây là tiền đề xây dựng thành công nông thôn mới. Thứ trưởng Bộ KH & ĐT Cao Viết Sinh: Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn ngày càng tăng Thực hiện Nghị quyết 26, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Trong vòng 3 năm (2009 - 2011, tổng đầu tư cho lĩnh vực "tam nông" đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2006 - 2008. Cơ cấu đầu tư cũng đã có sự thay đổi, trước đây đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chỉ chiếm 45% đến nay đã tăng lên 52% và dự tính đến năm 2015 đạt 55%. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: Chương trình nhà ở cho người nghèo sẽ về đích sớm Sau hai năm thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, thực hiện từ 2009 - 2012, đến nay, đã hỗ trợ nhà ở cho khoảng gần 400.000 hộ, đạt khoảng 80% so với kế hoạch đề ra. Còn lại 100.000 hộ theo chỉ tiêu, sẽ hoàn thành sớm trong năm 2011. Thắng Văn