Thực hiện mục tiêu giảm nghèo của TP Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020, tối 13/10, UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội năm 2016.

Gan 17 ty dong ung ho Quy 'Vi nguoi ngheo' va Chuong trinh an sinh xa hoi - Anh 1

Tính đến ngày 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của 108 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và cá nhân dành cho Quỹ” Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội, với số tiền là 16.907.379.000 đồng. Trong đó, có 78 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã chuyển kinh phí ủng hộ về Quỹ với số tiền là 3.748.179.000 đồng.

Danh sách các đơn vị ủng hộ xem tại đây .

HNMO