(Chinhphu.vn) – Trong số gần 63.000 người tham dự kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn ngày 17-18/12, có 14.937 lao động Việt Nam được làm hồ sơ dự tuyển đi Hàn Quốc làm việc.

Ngày 29/12, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam (HRD) cho biết, kết quả kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 17-18/12 đã chính thức được thông báo trên mạng của Trung tâm Lao động ngoài nước ( www.ttldnnvietnam.gov.vn ); chương trình EPS ( http://www.eps.go.kr ) và trang web EPS-TOPIK ( http://epstopik.hrdkorea.or.kr ).

Trong gần 63.000 người dự thi, đã có 14.937 lao động vượt qua kỳ kiểm tra, với số điểm từ 80 đến 200 điểm.

Năm 2012, phía Hàn Quốc dành cho Việt Nam 15.000 hồ sơ dự tuyển, nhưng việc không đạt đủ chỉ tiêu, HRD cho biết, nhiều lao động đăng ký ngành thủy sản, nông nghiệp không đạt được kết quả 80 điểm nên không được cấp chứng chỉ tiếng Hàn; trong khi đó, lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo quá đông nên phải đạt từ 184 điểm trở lên mới được cấp chứng chỉ tiếng Hàn.

Theo đại diện của HRD, năm 2012 lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc trong ngành nông nghiệp sẽ được ưu tiên chọn trước- ngay trong tháng 1/2012. Chỉ tiêu phía Hàn Quốc dự kiến tuyển chọn lao động trong ngành này là 1.000 người.

Như vậy, theo quy định từ phía Việt Nam, lao động đăng ký kiểm tra tiếng Hàn để dự tuyển đi làm việc trong ngành nông nghiệp phải là nông dân, cư trú dài hạn tại 63 huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, lao động huyện nghèo sẽ là những người đầu tiên được tuyển chọn sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2012.

Phía Hàn Quốc cũng cho biết, việc kiểm tra sức khỏe đối với người lao động không phải thực hiện 1 lần mà sẽ qua 3 lần (khi làm hồ sơ, trước khi xuất cảnh và khi đã sang Hàn Quốc).

Vì vậy, lao động nào sức khỏe chưa tốt hoặc có bệnh thì nên điều trị khỏe hẳn, không nên dùng các biện pháp gian lận, đề phòng trường hợp sang đến Hàn Quốc lại bị trục xuất về vì sức khỏe không đảm bảo.

Theo Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam (HRD) Jung Jin Young, từ năm 2010, trước khi đưa ra hạn ngạch tuyển dụng lao động nước ngoài, Hàn Quốc có điều tra về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp. Theo đó, tháng 12 hàng năm, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc mới đưa ra hạn ngạch cho năm sau.

Năm 2012, Hàn Quốc dành cho Việt Nam 15.000 chỉ tiêu nhưng thực tế, việc phân bổ chỉ tiêu chỉ là tương đối, số lượng được chọn bao nhiêu phụ thuộc hoàn toàn vào lao động Việt Nam. Bằng chứng là năm 2011, chỉ tiêu Hàn Quốc dành cho Việt Nam chỉ có 5.800/tổng số 48.000 lao động nước ngoài thuộc 15 quốc gia, nhưng đến thời điểm này đã có tới 13.000 lao động Việt Nam được tuyển chọn sang Hàn Quốc làm việc.

Ông Jung Jin Young cũng cho biết thêm: Chính phủ Hàn Quốc chỉ quy định hạn ngạch lao động nước ngoài được vào Hàn Quốc làm việc chứ không quy định hạn ngạch cho từng nước. Việc chọn bao nhiêu lao động của nước nào hoàn toàn do chủ lao động Hàn Quốc quyết định. Do vậy, nếu lao động Việt Nam có chất lượng tốt sẽ được chủ sử dụng Hàn Quốc chọn nhiều và cũng có một số quốc gia cũng tham gia chương trình này nhưng không có lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Đại diện HRD cũng khẳng định, kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm nay được Việt Nam tổ chức nghiêm túc sẽ tạo cơ hội cho Hàn Quốc tuyển chọn được những lao động có năng lực thực sự.

Thu Cúc