Theo ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, hiện nay đã có 456 dự án đầu tư vào Phú Quốc, với diện tích 8.700 ha, tổng vốn đăng ký gần 60.000 tỷ đồng...