Gần 100 dự án FDI đăng ký đầu tư vào Phú Quốc26/06/2008, 12:03