Từ năm 2007, nhiều hộ dân thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ bị thu hồi hết hoặc gần hết đất nông nghiệp (NN); có hộ còn bị thu hồi cả đất ở… để triển khai Dự án Sky Lake Golf and Resort Club (DA). Thế nhưng, gần 10 năm trôi qua, một số chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi giải phóng mặt bằng (GPMB) DA vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến hàng chục hộ dân nơi đây vẫn chưa được an cư, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Đất tái định cư để cỏ mọc

Ngày 8-1-2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc thu hồi 192,3ha thuộc địa bàn các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến, huyện Chương Mỹ để thực hiện DA, trong đó xã Hoàng Văn Thụ bị thu hồi 128,6ha (trước đây do Nông trường Lương Mỹ quản lý, sử dụng). Phục vụ DA này, thôn Văn Mỹ có 316/522 hộ có đất NN, đất ở bị thu hồi (các hộ dân đều là công nhân của Đội sản xuất 1/5 và cán bộ, nhân viên Nông trường Lương Mỹ trước đây).

Gan 10 nam, nguoi dan van cho chon an cu - Anh 1

Sau nhiều năm được cấp đất tái định cư, đến nay một số hộ vẫn chưa có quyết định giao đất.

Tuy nhiên, chỉ có những hộ bị thu hồi đất ở đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không còn nơi ở nào khác được xem xét giao đất tái định cư 360m2/hộ; một số hộ bị thu hồi đất 100% đất NN (chủ yếu nhận chuyển nhượng đất NN tại thôn) nhưng không còn nơi ở nào khác trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ được giao bổ sung 120m2 đất ở/hộ. Những hộ còn lại (nhiều hộ bị thu hồi 100% diện tích đất NN) chỉ được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản, cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi.

Theo ông Lê Mạnh Hiền, Trưởng thôn Văn Mỹ, Quyết định số 1098/2007/QĐ-UBND ngày 28-6-2007 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc “Giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh - dịch vụ phi NN hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất NN để thực hiện các DA đầu tư” quy định rõ: Hộ gia đình có đất NN bị thu hồi thì được hưởng đất dịch vụ là 10% nhưng không quá 150m2/hộ. Thời điểm thu hồi đất DA là thời điểm quyết định trên có hiệu lực, vậy tại sao các hộ dân Văn Mỹ lại không được hưởng chính sách đất dịch vụ? Trên thực tế nguồn thu chính của người dân thôn Văn Mỹ là từ sản xuất NN, nay không còn đất, cuộc sống của các hộ dân gặp nhiều khó khăn tại sao không được hỗ trợ chuyển đổi đào tạo nghề, tạo việc làm bằng việc giao đất ở như các hộ chỉ nhận chuyển nhượng đất NN tại thôn? Trong khi các hộ dân thiếu đất để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đất ở thì ngay tại thôn, khu đất tái định cư đã thu hồi từ nhiều năm nay, xây dựng đủ hạ tầng… lại để hoang hóa.

Bao giờ được giải quyết?

Trao đổi với phóng viên về việc người dân thôn Văn Mỹ kiến nghị không được cấp đất dịch vụ và đất ở, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Trưởng ban Bồi thường GPMB huyện Chương Mỹ cho biết, thực hiện GPMB DA, Ban Bồi thường GPMB huyện đã thực hiện đúng quy trình, đúng các quy định của pháp luật. Thời điểm GPMB DA, Ban Bồi thường GPMB huyện thực hiện theo một số văn bản của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) như: Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 20-2-2006 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tây; Quyết định 973/QĐ-UBND ngày 7-6-2007 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Theo các văn bản này áp dụng với DA này thì không có đất dịch vụ. Sau khi nhận được đơn của 46 hộ dân đề nghị phê duyệt bổ sung phương án tái định cư, xét thấy 46 hộ gia đình, cá nhân thôn Văn Mỹ đều là cán bộ, công nhân Nông trường Lương Mỹ đã nghỉ hưu, là con công nhân, cán bộ nông trường trực tiếp sản xuất NN, có diện tích đất thu hồi 100% nhưng chưa được hưởng chính sách tái định cư, chỉ được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất, từ tháng 11-2015, UBND huyện Chương Mỹ kiến nghị với UBND TP Hà Nội giao bổ sung đất ở 120m2/hộ (vận dụng Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ về hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm) đối với 46 hộ trên, nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

Tìm hiểu tại thôn Văn Mỹ, phóng viên được biết thêm, có 5 hộ đã được giao đất tại thực địa từ năm 2013, 2014, song đến nay chưa hộ nào được nhận quyết định giao đất. Lý giải về sự chậm trễ này, ông Khánh cho biết, sau khi hoàn thành việc giao đất cho 5 hộ, cuối năm 2015, UBND huyện Chương Mỹ đã có báo cáo đề nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận cho UBND huyện ban hành Quyết định giao đất tái định cư theo quy định, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp, nên UBND huyện chưa thể ban hành quyết định cấp đất cho các hộ.

Việc chậm giải quyết những kiến nghị đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân thôn Văn Mỹ gây nên tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Hoàng Minh