Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã đón hơn 926.400 lượt khách du lịch quốc tế, trong đó nhiều nhất là khách đến từ Trung Quốc.