Ở huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế), ngày càng nhiều sơn nữ bị sa chân, lạc lối... Bên cạnh những sơn nữ dính vào tệ nạn mại dâm, thì nhiều sơn nữ vì cả tin mà trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo, rồi phải gánh chịu những hậu quả đau lòng.