Thấy cháu Trang nằm xem tivi, Hậu lao đến nằm đè lên người không cho kêu la, rồi thực hiện hành vi đồi bại.