Ngày 20.9, ga Sài Gòn cho biết sẽ gia hạn thời gian nhận đăng ký mua vé tàu Tết Giáp Ngọ 2014 đối với các tập thể và cá nhân là đối tượng chính sách xã hội đến ngày 25.9, thay vì 20.9 như thông báo trước đây.

Đối với khách đăng ký mua vé tập thể phải từ 20 người trở lên đi cùng tàu, ngày đi, ga đi, ga đến và cùng một đơn vị. Riêng các cá nhân là đối tượng chính sách xã hội (Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em khuyết tật trường SOS, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, thương binh, bệnh binh, người già từ 60 tuổi…) cũng được ưu tiên đăng ký mua vé Tết trước.

Dự kiến sau khi đăng ký xong, đầu tháng 10.2013, ga sẽ tổ chức bán vé tàu tết rộng rãi phục vụ hành khách.