FTA giữa Việt Nam và EAEU không gây khó khăn cho sản xuất trong nước của cả hai phía, bởi khi đàm phán, hai bên đã tập trung vào những mặt hàng lợi thế của mình.

FTA Viet Nam - EAEU khong gay kho khan cho san xuat trong nuoc - Anh 1

Vào ngày 5/10, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (FTA Việt Nam - EAEU) chính thức có hiệu lực. Qua hai năm đàm phán với 8 phiên chính thức và nhiều phiên họp giữa kỳ, ngày 29/5/2015, Thủ tướng chính phủ các nước đã thay mặt Nhà nước chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu tại Burabay Kazakhstan.

Theo nội dung của hiệp định, hai bên cam kết mở cửa thị trường với 9.927 dòng thuế chiếm từ 87,4 - 95,7%, nhóm không cam kết mở cửa thị trường là 1.433 dòng thuế, chiếm từ 12,6-4,3% trong đó một số mặt hàng thế mạnh của Việt Nam được ưu đãi khá cao.

Liên minh kinh tế Á - Âu bao gồm 5 nước: Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan.