ICTnews - Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) hôm nay thông báo bổ nhiệm bà Chu Thị Thanh Hà làm Tổng Giám đốc thay ông Trương Đình Anh.

Bà Hà, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Haiwaii - Manoa (Mỹ), đã có 15 năm làm việc tại FPT và được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Công ty FPT Telecom từ năm 2003. Ông Trương Đình Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FPT (công ty mẹ của FPT Telecom) nhưng vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của FPT Telecom. Trong 6 tháng đầu năm 2009, FPT Telecom đạt doanh thu 877 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch năm (465 tỷ đồng), tăng 30,7% so với cùng kỳ 2008. Cuối tháng 7/2009, Hội đồng quản trị FPT Telecom đã nhất trí thông qua việc tăng kế hoạch lợi nhuận của công ty này năm 2009 lên 530 tỷ đồng.