Mảng kinh doanh quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT khi chiếm tới 31% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn...

FPT bao lai 1.997 ty dong sau 10 thang - Anh 1

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT 10 tháng năm 2016 đạt 1.529 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2016 với doanh thu hợp nhất ghi nhận ở con số 31.897 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng, đạt tương ứng là 2.312 và 1.997 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.529 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.334 đồng sau 10 tháng, tăng 5% so với 10 tháng năm 2015.

FPT cho biết mảng kinh doanh quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT khi chiếm tới 31% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn.

Cụ thể, sau 10 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả 4.720 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% và 713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực bán lẻ sản phẩm công nghệ số cũng là điểm sáng của hoạt động kinh doanh trong 10 tháng đầu năm với mức tăng 32% về doanh thu và 42% về lợi nhuận trước thuế.

Thủy Diệu