Trong câu chuyện FPT Retail hợp tác với Vinamilk để mở chuỗi cửa hàng bán sữa, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT đã sáng tác ngay clip hài thú vị cùng slogan "Cách mạng số - Cách mạng sữa"...

FPT ban sua khien nhan vien ung tuyen ngo ngang - Anh 1

Nguồn: YouTube FPT Văn hóa.

P.V