Hệ thống ESVN Counter Strike đã có sự thay đổi không nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và luyện tập của cộng đồng Counter Strike khi cho ra đời cổng thông tin riêng biệt.