Chiều 10.11, Bộ TN-MT cho biết ngày 31.1.2017, Formosa sẽ bắt đầu triển khai hạng mục công nghệ làm nguội than cốc khô (CDQ) theo đúng với cam kết trước đó.

Formosa doi cong nghe - Anh 1

Sau sự cố môi trường hủy hoại biển miền Trung, cơ quan chức năng đã phát hiện Formosa tự ý thay đổi công nghệ làm nguội than cốc từ khô (đúng theo phê duyệt dự án) thành công nghệ ướt lạc hậu hơn. Dự kiến đến ngày 31.3.2019 Formosa sẽ hoàn thành hệ thống CDQ số 1, đến 31.6.2019 xong hệ thống CDQ số 2. Trong thời gian thi công các hệ thống CDQ, Formosa sẽ xây dựng trạm xử lý tuần hoàn nước dập cốc đạt tiêu chuẩn trước khi tái sử dụng.

Cũng theo Bộ TN-MT, hiện nay Formosa đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung một số công trình xử lý chất thải nhằm kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến cuối tháng 10 vừa qua, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải phục vụ lò cao số 1 đã hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn này. Formosa đã hoàn thành 9 hệ thống xử lý nước thải cục bộ cho các hạng mục của tổ hợp gang thép. Theo yêu cầu của Bộ TN-MT, hiện nước thải sinh hoạt và nước thải sinh hóa phải xử lý đạt chuẩn trước khi đổ vào trạm xử lý nước thải công nghiệp để xử lý thêm một lần nữa trước khi qua trạm quan trắc online để đổ ra biển. Formosa cũng đã ngừng chuyển giao chất thải rắn thông thường (tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao...) và một số loại chất thải nguy hại (hóa chất, bùn thải...) cho các đơn vị không có chức năng xử lý.

Tuy nhiên, Viện Công nghệ môi trường (thuộc Tổng cục Môi trường) sẽ phải giám sát việc đảm bảo môi trường của Formosa theo định kỳ và liên tục về nước thải, khí thải, chất thải rắn, nước mặt tại các kênh thoát nước, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí, tiếng ồn... Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng như Bộ TN-MT, Sở TN-MT, Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng... cũng sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát môi trường thường xuyên.

Lê Quân