Quan hệ Mỹ - Cuba đang dần ấm lên. Đây thực sự là một bước ngoặt lớn, kết thúc nhiều thập kỷ đối đầu và mở ra một kỷ nguyên mới giữa hai nước.

Tuy nhiên, để hiểu được thỏa thuận lịch sử này có ý nghĩa lớn lao như thế nào, sự đối đầu giữa hai nước bắt nguồn từ đâu và tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy để hàn gắn thì chúng ta cần ngược về quá khứ.

Thời điểm những năm 1980 khi lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã đưa ra một quyết định mà vào thời điểm đó không ai nhận thấy nó lại mở ra một tương lai mới cho quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Vân Anh