Fidel Castro là biểu tượng Cách mạng Cuba và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Cùng nhìn lại cuộc đời của nhà lãnh đạo này.