Trải qua hơn nửa thế kỷ, từ khi còn là một nhà cách mạng, trở thành người lãnh đạo Cuba rồi giao lại quyền lực, Fidel Castro luôn kiên định với lý tưởng của mình.

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 1

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 2

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 3

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 4

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 5

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 6

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 7

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 8

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 9

Fidel Castro: 'Trai tim toi lam bang thep' - Anh 10

Phương Thảo - Phượng Nguyễn