Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 3/11 đến 1/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

FID: Den luot Chu tich HDQT dang ky mua 4 trieu co phieu - Anh 1

Ông Đặng Kim Khoa - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (mã FID - HNX) đã đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu với mục đích sở hữu cổ phần của tổ chức niêm yết.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 3/11 đến 1/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Khoa đang nắm giữ 1,69 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,69% vốn của FID.

Được biết, Bà Phùng Thị Diệp Linh - Ủy viên HĐQT và ông Phạm Đình Dương - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng của FID cũng đã đăng ký mua vào tổng cộng 3 triệu cổ phiếu.

Trước khi giao dịch được thực hiện, bà Linh đang nắm giữ 233.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,06% vốn của FID, còn ông Dương đang nắm 146.700 cổ phiếu FID, tỷ lệ 0,67%.