ND - Ngày 14-9, tại Hà Nội, UBND tỉnh Ðác Lắc, Ban tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.