Tối 11/10, Festival đầu tiên về múa bụng tại Việt Nam với tên gọi Vũ điệu Phương Đông được tổ chức tại Nutz, khách sạn Sheraton Hà Nội.