Là một thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Huế đang đứng trước nhiều cơ hội lớn cho việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng với các nước trong khu vực và trên thế giới.