Được phép của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch, Sở Văn hóa Thông tin và Sở Thương mại thành phố Hà Nội, công ty Truyền thông Z.I.P Hà Nội và Trung tâm đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena sẽ phối hợp tổ chức chương trình Festival âm nhạc và nghệ thuật - Art Port'08.