(AutoNet) - "Ferrari và phụ nữ" là một triển lãm độc đáo nhằm khám phá mối quan hệ đặc biệt giữa phụ nữ và thương hiệu này trong hơn 60 năm qua.